Międzynarodowy Dzień Kobiet ma na celu uczczenie osiągnięć kobiet na przestrzeni dziejów i w różnych krajach. Odkąd rozpoczęliśmy działalność w branży basenowych pomp ciepła, Aquark zawsze wierzył, że tylko wspólnymi wysiłkami możemy zbudować lepszy świat. W tej kampanii IWD zatytułowanej „Wybierz, aby stawić czoła wyzwaniu” przyjrzyjmy się wstecz, jak pracownice Aquark stawiają sobie wyzwania i odnoszą sukcesy w swojej karierze.

W Aquark każdy pracownik, bez względu na płeć, ma taki sam dostęp do zasobów firmy, pożądanych i preferowanych stanowisk pracy oraz awansu. Najważniejszym priorytetem są tu jakość i zdolności danej osoby, a nie jej płeć. Aquark udzielił instytucjonalnej gwarancji ochrony awansu pracownic. Trzymamy się zasady równej płacy za taką samą pracę i dokonujemy zmian kadrowych w oparciu o ocenę wynikającą z wyników pracy. W Aquark szanuje się indywidualne różnice i wszystko jest możliwe.

Teraz widzimy, że wiele kobiet-liderów i pracowników odegrało ważną rolę w funkcjonowaniu firmy. Od sprzedawczyń, pracowników marketingu po personel pomocniczy i pracowników fabryk – wszyscy oni wnieśli entuzjazm do pracy i nieustannie poszukiwali przełomów. Ich wysiłki przełożyły się zarówno na doskonalenie, jak i rozwój całej firmy. To dzięki nim Aquark stał się liderem branży hurtowej pomp ciepła do basenów.

Miejsce pracy powinno być miejscem, w którym mężczyźni i kobiety czują się zainspirowani do pracy oraz czują się nagradzani i otoczeni opieką za swoją pracę. Aquark nie odwołuje się do żadnej formy przywilejów seksualnych, ale dąży do równości. Mamy nadzieję przyczynić się do stworzenia bardziej równego świata. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!